• Азмон төв 403 тоот
  • СБ дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө-50
  • info@mfia.mn
  • 9:00AM-6:00PM

Service Two

Сургалт

Get financial advise wih expert
Инженерүүдэд зэрэг дэв олгох Инженер, менежерийн давтан сургалт Мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх, давтан сургалт

Зөвлөгөө

Get financial advise wih expert
Хүнсний үйлдвэрлэлд дэвшилтэд техник, технологи нэвтрүүлэх Хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, техник, ...

Зөвлөгөө

Get financial advise wih expert
Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бизнес төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах Салбарын ахмад ажилтан, инженер техникчдийн мэргэжил мэдлэг, ажлын ...

Зөвлөгөө

Get financial advise wih expert
Хүнсний үйлдвэрлэлд дэвшилтэд техник, технологи нэвтрүүлэх Хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, техник, ...
Хүнсний баталгаат байдлын үнэлгээ Салбарын хөгжлийн түвшин, стратеги Салбарын өрсөлдөх чадвар Салбарын хүний нөөц Хүнсний ...
Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд шинжлэх ухаан, технологи болон бизнесийн мэдээ, мэдээлэл, түүхий ...
Have any question or need any business consultation?