• Азмон төв 403 тоот
  • СБ дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө-50
  • info@mfia.mn
  • 9:00AM-6:00PM

Холбооны үйл ажиллагаа

Сургалт; Судалгаа; Зөвлөгөө

Сургалт

Инженерүүдэд зэрэг дэв олгох Инженер, менежерийн давтан сургалт Мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх, давтан сургалт

Зөвлөгөө

Хүнсний үйлдвэрлэлд дэвшилтэд техник, технологи нэвтрүүлэх Хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, техник, тоног төхөөрөмжийн сонголт хийх Хүнсний үйлдвэрлэлийг ...

Зөвлөгөө

Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бизнес төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах Салбарын ахмад ажилтан, инженер техникчдийн мэргэжил мэдлэг, ажлын арга барил, дадлага, туршлагыг залгамж үеийнхэндээ ...

Зөвлөгөө

Хүнсний үйлдвэрлэлд дэвшилтэд техник, технологи нэвтрүүлэх Хүнсний жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, техник, тоног төхөөрөмжийн сонголт хийх Хүнсний үйлдвэрлэлийг ...

Судалгаа

Хүнсний баталгаат байдлын үнэлгээ Салбарын хөгжлийн түвшин, стратеги Салбарын өрсөлдөх чадвар Салбарын хүний нөөц Хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэглээ Хуурамч бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийг хязгаарлах

Сэтгүүл

Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд шинжлэх ухаан, технологи болон бизнесийн мэдээ, мэдээлэл, түүхий эд бэлэн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ ...

Сүүлийн үеийн мэдээ

 
FAO
chamber
MASM
MHEG