V их хурал

Хуралдсан огноо: 2010.03.26

Сонгогдсон төлөөлөгч: 165

Дэвшүүлж хэлэлцсэн асуудал:

  • “Хүнсний боловсруулах үйлдвэрийн дотоод хяналтыг бэхжүүлэх, чадавхийг дээшлүүлэх, эрүүл ахуй, үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэвшүүлэх”сургалт зохион явуулсан
  • Нийслэлийн хүн амын үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү,, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 250 дугаар зарлиг гаргасан
  • Холбооны ээлжит Бага хурлаас Монголын хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоо байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад уриалга гаргасан
  • “Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал-2011” форумыг зохион байгуулж, зөвлөмж гаргасан

Бага хурлын гишүүд: 57

Удирдах зөвлөлийн гишүүд: 13

Ерөнхийлөгч: Дэндэвийн Тэрбишдагва