IV их хурал

Хуралдсан огноо: 2006.03.24

Сонгогдсон төлөөлөгч: 153

Дэвшүүлж хэлэлцсэн асуудал:

  • Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах, зөв хэрэглэж, эрүүл мэндээ дэмжих
  • Аж ахуйн нэгж байгууллага, мэргэжилтнүүд МХХ-нд гишүүнээр элсэж, хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах
  • Чанаргүй хуурамч бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс зайлуулахад орон нутгийн хяналт, засаг захиргааны байгууллага. Хэрэглэгчдийн төлөөлөлтэй нэгдсэн үйл ажиллагаа өрнүүлэх
  • Хүнсний үйлдвэрийг хөгжүүлэх, оновчтой бодлоготой холбогдсон мэдээллийг хүлээн авч, дүгнэлт шинжилгээ хийх

Бага хурлын гишүүд: 57

Удирдах зөвлөлийн гишүүд: 15

Ерөнхийлөгч: Лхагваагийн Элдэв-Очир

Даваанямын Очирхуяг