Анхдугаар их хурал

Хуралдсан огноо: 1994.03.11

Сонгогдсон төлөөлөгч: 182

Дэвшүүлсэн зорилт:

  • Дүрэмд зарим нэмэлт өөрчлөлт оруулав
  • Хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх технологийн нэгдсэн бодлого явуулах
  • Өмч хувьчлалд гарч байгаа алдаа завхралд хяналт тавих

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн: 31

Зөвлөлийн тэргүүлэгч: 9 хүн

Анхны ерөнхийлөгч: Гончигийн Гомбо

Нарийн бичгийн дарга: Төлхийн Дамдинсүрэн